Održiva poljoprivredna proizvodnja Digital Agro

Kao posljedica povećanja svjetske populacije, postoji obveza da se riješi sve veća potražnja za hranom. Radi proizvodnje veće količine hrane, potrebna su i veća ulaganja u poljoprivredu. 

Izazovi u poljoprivrednoj proizvodnji se mogu podijeliti na ekonomske izazove (sigurnost hrane, varijabilnost cijena, ekonomska kriza, itd.), okolišne izazove (staklenički plinovi, osiromašenje tla, korištenje i kvaliteta vode, utjecaj na bioraznolikost i staništa, itd.) i teritorijalne izazove (vitalnost ruralnih područja, raznolikost poljoprivrede, itd.) 

Zbog toga dolazi do velikog pritiska na poljoprivrednike i njihovu proizvodnju, što dovodi do mnogih neželjenih posljedica na okoliš. 

Utjecaj poljoprivrede na okoliš očituje se u onečišćenju tla, voda i mora te doprinosu globalnome zagrijavanju zbog emisije stakleničkih plinova. Zbog rastućih potreba za proizvodnjom hrane povećavaju se poljoprivredne površine, intenzivira proizvodnja, povećavaju količine sredstava za zaštitu, vrše se razne manipulacije radi većih prinosa i bolje otpornosti pa sve to neizbježno dovodi do povećanog utjecaja, često negativnog, na okoliš. 

Ako želimo smanjiti negativan utjecaj poljoprivrede na naš okoliš, a u isto vrijeme osigurati dovoljno hrane i ostalih resursa za prehranu brzorastuće populacije, trebamo se okrenuti novim, modernim tehnologijama koje nam mogu pomoći ostvariti naše ciljeve.  

Neke od tih tehnologija uključuju korištenje precizne poljoprivrede, odnosno korištenje velikog broja informacija za planiranje naših poljoprivrednih radova i aktivnosti. 

Osnovni je cilj precizne poljoprivrede unaprijediti i povećati broj preciznih i multifunkcionalnih informacija u realnom vremenu, kako bi poljoprivrednici mogli na temelju dostupnih informacija pravovremeno i adekvatno donositi odluke. Nove tehnologije korištene u preciznoj poljoprivredi u idealnom bi slučaju trebale omogućiti poljoprivrednicima ostvarenje većih prinosa (veću dobit), uštedu repromaterijala i hranjivih tvari, poboljšanje kvalitete proizvoda te zamijeniti vrijeme rada učinkovitim sustavima za praćenje i odlučivanje koji mogu povećati profitabilnost i smanjiti negativan utjecaj na okoliš pri upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom. 

Kako možete doći do točnih podataka za Vaše gospodarstvo? 

Jedna od najčešće korištenih alata, koji su svojevrsna ulaznica u preciznu poljoprivredu, su agrometeorološke postaje i odgovarajući senzori, putem kojih dobivamo precizne agrometeorološke podatke za svaku lokaciju na kojoj imamo postavljenu postaju. Ako znamo točne agrometeorološke uvjete na određenoj lokaciji, možemo odrediti pravo vrijeme za sjetvu/sadnju, možemo pratiti uvjete za pojavu štetnika, izvršiti pravovremeno tretiranje i gnojidbu ali i bolje analizirati povijesne podatke te sukladno tome planirati buduće investicije poput ulaganja u navodnjavanje. Sve to nam olakšava rad i štedi resurse, prvenstveno vrijeme i novac.  

Ukoliko ste zainteresirani za kupovinu vlastite meteorološke stanice, poručite naš vodič za kupovinu meteorološke stanice. Više o meteorološkim stanicama u ponudi tvrtke Digital Agro možete saznati ovdje.

Nadalje, korištenjem dronova mogu se pratiti poljoprivredne površine, vrlo lako se može odrediti oblik parcele, morfologija terena, gustoća sadnje ili sjetve, kao i dijelovi na kojima se zadržava voda. Također, korištenje dronova ima veliki doprinos kod sjetve i sadnje, gnojidbe i zaštite usjeva i nasada. U praksi, primjenom dronova površina se može nadzirati te se tako pravovremeno mogu uočiti potencijalna žarišta pojave bolesti i štetnika. Tako je moguće izbjeći nepotrebno nanošenje sredstava na cijeloj površini, već ga je moguće aplicirati lokalizirano, što je s ekološkog stajališta poželjan aspekt. Tako se ostvaruju financijske uštede, a samim time i povećava konkurentnost proizvoda. 

Više o uslugama analize nasada tvrtke Digital Agro možete saznati ovdje, a ako ste zainteresirani za nabavku vlastitog poljoprivrednog drona, proučite naš vodič za kupovinu drona. 

Na tom tragu, naša misija je da pomognemo poljoprivrednicima pretvoriti podatke u informacije kroz integraciju agronomskih znanja i tehnoloških rješenja! Cilj nam je svakom poljoprivredniku omogućiti održivi razvoj te profitabilnost kroz primjenu agrotehnoloških rješenja! Tako u našoj ponudi možete pronaći razna rješenja i usluge za preciznu poljoprivredu, kao što su:

  • Meteorološke stanice 
  • Senzori 
  • IT oprema 
  • Dronovi za poljoprivredu 
  • Vage 
  • Rješenja za upravljanje navodnjavanjem 
  • Softver – programska rješenja 
  • Usluge snimanja dronom  
  • Usluge edukacije  

Za više informacija o našim uslugama i asortimanu, obratite nam se s povjerenjem na info@digitalago.eu ili na +385 91 4466 041   

Share this on:
Skip to content
Malcare WordPress Security