Aerial services

Usluge iz zraka

PROMOTIVNI FOTO & VIDEO MATERIJALI

Profesionalno i brzo, visoka kvaliteta snimki

OSNOVNI PAKET

Kvalitetna video snimka bez editiranja
99
00
Jednokratno
 • 4K kvaliteta snimke
 • Definiranje koncepta leta
 • 1 dolazak
 • Duljina leta do 20 minuta
 • Foto i video

SREDNJI PAKET

Kvalitetna video snimka sa bazičnim korekcijama boja i video editiranjem
199 Jednokratno
 • 4K kvaliteta snimke
 • Definiranje koncepta leta
 • 1 dolazak
 • Duljina leta do 20 minuta
 • Foto i video
 • Osnovne korekcije boje
 • Osnovno video editiranje
 • 1 revizija
Popularno

ZLATNI PAKET

Kvalitetna video snimka sa naprednim korekcijama i glazbom
499
00
Jednokratno
 • 4K kvaliteta snimke
 • Definiranje koncepta leta
 • 1 dolazak
 • Duljina leta do 20 minuta
 • Foto i video
 • Napredne korekcije boje
 • Napredno video editiranje
 • Stvaranje promotivnog videa u trajanju do 120 sekundi
 • Licencirana glazba
 • Do 3 revizije
Popularno

U nastavku možete vidjeti primjer promotivnog video materijala:

Zatraži ponudu ili dodatne informacije

Podijeli na:

VIDEO NADZOR IZ ZRAKA

Profesionalno i brzo, visoka kvaliteta snimki

NADZOR DOBAVLJAČA I IZVRŠENIH USLUGA

Da li vam se ikada dogodilo da ste naručili i platili neku uslugu, na primjer malčiranje  nasada, međutim niste dobili pravovremenu informaciju da li je usluga izvršena ili nije?
199
00
Jednokratno
 • Nadzor ugovorenih poslova održavanja
 • Ukupna površina do 20 hektara
 • Visoka rezolucija i mnoštvo detalja
 • Profesionalni pristup
 • Snimke dostupne unutar sat vremena od izvršenja usluge
jednokratno

NADZOR DOBAVLJAČA I IZVRŠENIH USLUGA

Da li vam se ikada dogodilo da ste naručili i platili neku uslugu, na primjer malčiranje  nasada, međutim niste dobili pravovremenu informaciju da li je usluga izvršena ili nije?
990 po sezoni
 • 5 periodičkih obilazaka tijekom jedne sezone
 • Nadzor ugovorenih poslova održavanja
 • Ukupna površina do 100 hektara
 • Visoka rezolucija i mnoštvo detalja
 • Profesionalni pristup
 • Snimke dostupne unutar sat vremena od izvršenja usluge
SEZONA

INSPEKCIJA TEŠKO DOSTUPNIH LOKACIJA

Inspekcija gustih nasada žitarica, teško dostupnih lokacija ograde i sličnih lokacija
99
00
Jednokratno
 • Nadzor stanja ograde oko nasada
 • Inspekcija teško dostupnih mjesta
 • Do 20 minuta leta/video zapisa
 • Visoka rezolucija i mnoštvo detalja
 • Profesionalni pristup
 • Snimke dostupne unutar sat vremena od izvršenja usluge

Podijeli na: