U Ministarstvu poljoprivrede je danas, 6. ožujka 2023. predstavljen novi sustav monitoringa poljoprivrednih površina koji je aktivan i funkcionalan od ove godine za područje cijele Hrvatske, dok je prošle godine primjenjivan kao pilot projekt na područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Značajke sustava i promjene koje donosi hrvatskoj poljoprivredi okupljenima je predstavila direktorica Sektora za izravna plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Sanja Sanja Krivanek Mahmuljin, a predstavljanju su nazočili ministrica poljoprivrede Marija Vučković, državni tajnici u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i Zdravko Tušek te ravnatelj Agencije za plaćanja Antun Vujić sa suradnicima.

Sustav za nadzor površina (monitoring) je postupak redovitog i sustavnog opažanja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih podataka najmanje istovjetne vrijednosti. Njime su obuhvaćeni svi uvjeti za sve intervencije povezane s površinom koji se njime mogu nadzirati, a osigurava utvrđivanje prisutnosti neprihvatljivih površina, posebno trajnih struktura; neprihvatljive upotrebe zemljišta te promjenu vrste uporabe poljoprivredne površine za obradivo zemljište, trajne nasade ili trajne travnjake.

Rezultati automatske procjene poljoprivredne aktivnosti prikazuju se u sustavu u obliku „semafora“, pri čemu će zelenom biti označene prihvatljive površine, crvenom neprihvatljive površine, a za žuto označene površine nije moguća automatska procjena. U cilju smanjenja broja slučajeva s nejasnim rezultatima nadzora (žuto) provodit će se kaskadna stručna procjena podataka satelita Sentinel iz programa Copernicus i/ili drugih vrsta podataka koji su barem istovjetne vrijednosti, što podrazumijeva podatke satelita iste ili veće rezolucije i geotagirane fotografije, koje putem AgroGTF mobilne aplikacije prikupe djelatnici Agencije za plaćanja ili poljoprivrednik na zahtjev Agencije.

O rezultatima automatske procjene obavještava se poljoprivrednike putem AGRONET sustava, a status poljoprivredne aktivnosti i Agencija i poljoprivrednik mogu pratiti putem semafora tijekom cijele proizvodne godine. Na ovaj način prikupljeni podaci će, između ostalog, omogućavati rana upozorenja poljoprivrednika u svrhu poticanja pravovremenog poštivanja uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova te izbjegavanje administrativnih kazni ukoliko korisnik nakon upozorenja ispuni uvjet za potporu. Također, podaci monitoringa će omogućavati ažuriranje ARKOD sustava, kao i izradu obveznog godišnjeg izvještaja o uspješnosti koji se dostavlja Europskoj komisiji.

„Osnovna namjena sustava i, vjerujem, njegova najveća vrijednost jesu upravo rana upozorenja našim poljoprivrednicima vezana uz ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i obveza u okviru mjera propisanih Pravilnikom o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu te razvijanje komunikacije i suradnje s proizvođačima. Na ovaj način nadzirat ćemo gotovo sve poljoprivredne površine, kontrolirati ih učinkovitije i prevenirati njihovu neprihvatljivu upotrebu te poticati hrvatske poljoprivrednike na pravovremeno ostvarivanje potrebnih uvjeta za ostvarivanje vrijednih potpora“, naglasila je tom prilikom ministrica Vučković istaknuvši kako je sustav rezultat rada i znanja stručnjaka iz Agencije za plaćanja koji će donijeti višestruke benefite hrvatskim poljoprivrednicima, Agenciji i Ministarstvu, a bez dodatnih troškova.

Share this on:
Skip to content
Malcare WordPress Security